En av oss

Pressemedling: 750 000 KRONER FRA SEIERSTADS «EN AV OSS» TIL HJELPEARBEID, UTDANNING OG IDRETT

Åsne Seierstad gir bort hele sin inntekt fra den norske utgaven av 22. juli-boken En av oss. Stiftelsen En av oss har nå tildelt penger til elleve ulike tiltak, som spenner fra internasjonalt hjelpearbeid til lokale tiltak for ungdom i Norge. Flere av prosjektene er tilknyttet personer som er omtalt i boken.

 

En av oss kom ut på Kagge Forlag i november 2013, og fikk strålende kritikker blant annet i VG og av NRK. Boken er nå trykket i  46 000 eksemplarer. Forfatter Åsne Seierstad grunnla samtidig stiftelsen En av oss, som gir penger til formål innenfor utvikling, utdanning, kultur og miljø. Stiftelsen hadde onsdag sin første tildelingsrunde, og gir nå i alt 750 000 kroner fordelt på elleve prosjekter. Pengene er hele Seierstads royalty fra det norske boksalget. Neste tildeling skjer høsten 2015, basert på det kommende årets inntekter fra boken.

 

- Prosjektene som får tilskudd har god spredning lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Den røde tråden er at de fokuserer på barn og ungdom og deres levekår. Utdanning, utvikling og utveksling har vært sentralt for valgene. Flere av tiltakene søker å skape tilhørighet i et felleskap, noe som også er det viktigste budskapet i En av oss, sier Åsne Seierstad.

 

De tre største tildelingene går til skolegang for syriske flyktninger i nabolandene Libanon og Irak, til utveksling mellom kurdisk og norsk ungdom og til et krisesenter for kvinner i Sør-Afrika. I tillegg gis det penger til vannrensing i Kambodsja og utdanning i Uganda. Av lokale tiltak i Norge har Bardu kulturskole fått støtte, det samme har Salangen Ungdomsråd og et tiltak for mindreårige flyktninger. Det er også gitt støtte til flere lokale idrettsprosjekter.

 

Følgende tiltak får støtte:

 

 • Flyktninghjelpen, Norges største humanitære organisasjon, er tildelt 150 000 kroner. Støtten går til et utdanningsprogram for syriske barn i Libanon og Irak. En million barn har flyktet fra krigen i Syria til nabolandene. Ni av ti mangler tilgang til skole. Mangel på skolegang fører til økt sårbarhet for barn og unge, og kan bidra til å legge grunnlaget for radikalisering. Flyktninghjelpen har utdanning som et prioritert kjerneområde.

 

 • Bano Rashids Minnefond er tildelt 150 000 kroner. Fondet skal bidra til likestilling og fredelig og kreativ kulturell sameksistens og brobygging mellom kulturer, og utveksling og kontakt mellom Kurdistan og Norge. Minnefondet er tildelt midler til utvekslingsbesøk av kurdisk og norsk ungdom til både Norge og Kurdistan. Bano Rashid ble drept på Utøya 22. juli 2011.

 

 • Krisesenteret Hanne’s Shelter er tildelt 100 000 kroner. Dette er et krisesenter for kvinner i KwaXolo-provinsen i Sør-Afrika. Hanne Ekroll Løvlie omkom i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der hun var på jobb i Arbeidsdepartementet. Foreningen Hannes Minne vil videreføre hennes engasjement for utsatte kvinner i Sør-Afrika gjennom oppførelsen av et krisesenter, samt kompetanseheving og utdanning for kvinner og etablering av arbeidsplasser.

 

 • Foreningen Venner av Uganda er tildelt 50 000 kroner. Foreningen støtter tre barneskoler på landsbygda i Nakasongola-distriktet med midler til bygging, skolebøker, utstyr, skolehage og kjøkken. Jentene forsvinner ofte fra skolen i løpet av 6. og 7. klasse. Venner av Uganda får støtte til et prosjekt om barn og kvinners rettigheter, i tillegg til et sanitæranlegg, på Kiralamba barneskole.

 

 • Landsbyprosjektet Water 4 Life i Kambodsja er tildelt 25 000 kroner. Prosjektet sørger for rensing av vann ved hjelp av vannfiltre som blir brukt i skoler, på helsesentre og i landsbyer. I tillegg bygger de betongbrønner for å få tilgang til renere vann enn overflatevann. Simon Sæbø fra Salangen, som ble drept på Utøya 22. juli 2011, var svært engasjert i dette arbeidet.

 

Nasjonale tiltak:

 

 • 75 000 kroner til Bardu kulturskole, en viktig kultur- og musikkarena i kommunen.

 

 • 70 000 kroner til håndballaget Bjørndal Jenter 00/01 for utstyr og baller og deltakelse i cup-er og turneringer.

 

 • 50 000 kroner til Salangen Ungdomsråd. De jobber for aktiviteter som skal fremme trivsel og inkludering av ungdommer i kommunen, både for å øke aktiviteten og engasjementet blant ungdom lokalt og blant enslige, mindreårige flyktninger på mottak i kommunen.

 

 • 50 000 kroner til opprettelse av Sjuer kunstgressbane i Øvre Salangen.

 

 • 25 000 kroner til EM – Enslige Mindreårige som er bosatt i Salangen kommune, til aktivitets- og trivselstiltak.

 

 • 5 000 kroner til juleturnering i Bardu kommune.