Camillo Løken

Camillo Løken

 

Camillo Løken har i mange år studert temaer som berører kropp, sinn og sjel.  Han er forfatter, kurs- og foredragsholder, og har holdt hundrevis av foredrag og skrevet flere bøker om disse temaene både på engelsk og norsk.