Det store sviket. Æresvold og æresdrap i Norge

Det store sviket. Æresvold og æresdrap i Norge

Forfatter: Wenche Fuglehaug
Veil. pris: Kr 399,00
ISBN: 9788248920441
Utgitt: 2017
Heftet/Innbundet: Innbundet

Det store sviket. Æresvold og æresdrap i Norge

«Jeg kommer ut av fengselet. Du kommer ikke ut av kista …»

Det finnes 47 krisesentre rundt om i Norge. Hit kommer kvinner og barn som er utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. I 2015 hadde 67 prosent av brukerne ved krisesentrene innvandrerbakgrunn. De har ulike grunner til å oppsøke hjelp – æresrelatert vold, tvangsekteskap eller menneskehandel oppgis ofte som årsak.

I denne boka skriver Wenche Fuglehaug om et stort og økende samfunnsproblem. Hun har møtt norske jenter med innvandrerbakgrunn som må leve på skjult adresse. De forteller om vold og trusler fra sin egen familie og om hvordan det er å leve med redselen for sitt eget liv. Er livet for disse jentene i realiteten forbi før det har begynt? Og hva gjør Norge for å få slutt på ugjerningene?